Subsidie huis verbouwen

Verschillende werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden aan je woning werden door de Nederlandse overheid gedurende lange tijd ondersteund. Recent werd er evenwel voor gekozen om hier danig de knip in te zetten waardoor werd gevreesd dat het verbouwen van een woning danig duurder zou worden. Dat is ook daadwerkelijk het geval. Gelukkig zorgt de onderlinge concurrentiestrijd tussen de verschillende bedrijven er voor dat de prijs nog enigszins onder druk blijft staan. Wil je gaan verbouwen en ben je benieuwd voor welke werkzaamheden je nog kan rekenen op één of meerdere subsidies? Wij zetten ze graag voor jou op een rijtje!

Verlaagd BTW-tarief van 9%

In principe is het niet echt een subsidie, maar toch is het een financiële stimulans die door de overheid op het (laten) uitvoeren van verschillende werkzaamheden wordt toegekend. Het verlaagde BTW-tarief van 9% in plaats van 21 werd echter danig op de schop genomen per 1 juli 2015. Voor verschillende werkzaamheden is het lagere BTW-tarief dan ook niet van toepassing. Gelukkig geldt dit wel nog steeds voor een niet onaanzienlijk aantal werken, namelijk:

  • Behangen
  • Schilderen van de woning
  • Stucwerk
  • Schoonmaken van de binnenkant van een woning
  • Subsidie isoleren

Wanneer je één van bovenstaande werken wenst uit te laten voeren zullen de arbeidskosten dus nog steeds gefactureerd worden met 9% BTW. Op de materiaalkosten is wel de gangbare BTW van toepassing.

Subsidies voor isoleren van je woning

Eén van de belangrijkste werkzaamheden die nog steeds aanzienlijk worden gesubsidieerd is het verbeteren van de isolatie van je woning. Buiten de 9% BTW zoals eerder reeds aangegeven is het namelijk zo dat er nog meerdere financiële tegemoetkomingen worden aangeboden. Zo kan je bijvoorbeeld rekenen op een subsidie die wordt toegekend door de stad of gemeente waarin je woonachtig bent. Omdat het geen landelijke subsidie betreft is de hoogte er van sterk afhankelijk van de locatie waar je woont.

Een andere mogelijkheid om de isolerende factor van je huis op een financieel zo interessant mogelijke wijze te verbeteren is door gebruik te maken van de energiebespaarlening. Deze speciale lening is specifiek in het leven geroepen voor woningeigenaars die er voor kiezen om energiebesparende maatregelen toe te passen aan hun woning. Je dient er wel rekening mee te houden dat deze lening is beperkt tot een bedrag van 25.000 euro. Het minimum leenbedrag is daarenboven vastgesteld op 2.500 euro en de looptijd varieert van 7 tot 10 jaar.

Beperkt aanbod aan subsidies

Wanneer je het aanbod aan subsidies vandaag de dag onder de loep neemt zal je moeten vaststellen dat deze zich nagenoeg allemaal toespitsen op energiebesparende maatregelen die worden genomen. Dit is ook de enige renovatie of aanpassing aan een woning die zowel voor de eigenaar als voor de stad en de Nederlandse overheid voordelen met zich meebrengt. In ieder geval zorgt het bestaan van dergelijke subsidies er voor dat een investering in bijvoorbeeld een verbeterde isolatie  of nieuw en beter isolerend glas betaalbaar blijft. Zeker wanneer je dan ook nog eens een vergelijking onder de verschillende bedrijven uitvoert zal je merken dat isoleren mogelijk is tegen een zeer toegankelijk prijskaartje.

Subsidies niet altijd noodzakelijk

Door de jaren heen dachten mensen veelal dat subsidies noodzakelijk waren om verbouwingen betaalbaar te houden. Uiteraard zorgen subsidies er voor dat de financiële last voor jou als woningeigenaar wordt verlaagd, maar ze zijn niet altijd noodzakelijk. De toenemende concurrentie tussen verschillende bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in een specifiek werk of een specifieke dienst zorgt er namelijk voor dat de gemiddelde prijs voor het laten uitvoeren van verbouwingen onder druk is komen te staan en dat levert voor woningeigenaars altijd een zeer aantrekkelijk financieel voordeel op.